Opleiding

Sportmassage Allround

Opleiding Sportmassage

  sportmassage

OPEN DAG Zondag 10 juni  van 13.00- 15.00 uur

5% korting op het cursus bij inschrijving op de open dag .

De cursus Sportmassage is een korte beroepsgerichte opleiding en wordt sinds 1981 door ons verzorgd. De opleiding is erkend door de RIAS en gekwalificeerd door CKRBO.

De opleiding Sportmassage richt zich op de begeleiding van voornamelijk sportbeoefenaren. Deze sportmasseurs hebben hun werkterrein vooral bij verenigingen en sportscholen, zijn zelfstandig gevestigd in een praktijkruimte of werken ambulant. Massage op niet sportbeoefenaren gebeurt vaak in de vorm van een algehele lichaamsmassage of zogenaamde wellness massage. 

Cursusinhoud

Er wordt lesgegeven in de volgende vakken:

Theorie:
 
Anatomie, Fysiologie, Sportmassage,Sportverzorging/LEH(Levensreddende Eerste Hulpverlening ) 
Praktijk: Sportmassage, Sportverzorging/LEH en Reanimatie en A.E.D.

Vooropleiding

Een gewenste vooropleiding is niet noodzakelijk. Het niveau van deze cursus is vergelijkbaar met niveau 4 MBO.

Inzet en motivatie is meer dan voldoende!

 sportverzorging

Het team van de sportmassage bestaat uit:

De leraren die aan de Opleiding Sportmassage Allround verbonden zijn, en mede praktisch functioneren in de sportmassage en sportverzorging, verzorgen de cursus al enkele jaren !

Alle theorie en praktijk leraren zijn gecertificeerd en de lessen geaccrediteerd door de RIAS. De praktijkleraren ,die tevens examinatoren zijn,  staan garant voor goede en gedegen praktijklessen. Mede hierdoor is het aantal geslaagde  ruim 90% !

Cursus informatie

Cursusdagen :  Maandag- of woensdagavond 
Cursustijden: 19.00 - 22.00 uur
Cursusduur: 9 maanden : sept. t/m juni 2019 
Aanvang cursus:  10 of  12 sept. 2018
Cursusgeld: € 1155,00* incl.cursusboeken ,lesmateriaal en examengeld
* 5 % korting bij inschrijving op de open dagen/avond 

Het cursusboek , de massageolie en verzorgingskoffer incl. inhoud wordt, na betaling van het volledige cursusgeld , uw eigendom.

Inclusief diploma/certificaat reanimatie en AED en LEH 

Cursusgeld

De kosten voor deze cursus van ca 9 maanden bedraagt € 1155,00 bestaande uit € 355,00 inschrijfgeld bij aanmelding en € 800,00 voor het cursusgeld en examengeld.

Voor het cursusgeld ontvangt u:

  • Verzorgde theorie- en praktijklessen
  • Reanimatie en AED +certificaat
  • Praktijkdag
  • cursusmap
  • Aanvullend materiaal tijdens de cursus zoals de powerpoints
  • Sportverzorgingsartikelen (verzorgingskoffer en verzorgingsmaterialen waaronder tape !)
  • Massage olie

Betalingswijze:

Betaling inschrijfgeld van € 355,00 bij aanmelding en 2 termijnen van € 400,00.

Het 1e termijn dient voor 1 sept. 2018 betaald te zijn en het 2e termijn voor 1 nov. 2018
Indien u in meerdere termijnen (max 6) betalen wilt, kan dit in overleg met de opleider gedaan worden.
Zet dan op het inschrijfformulier ' afwijkende betalingen' U dient binnen dit termijn het volledige cursusgeld te betalen !

Lees de betalingsvoorwaarden bij het inschrijfformulier.

Gironr. NL65 INGB 0001 3674 23 Opleiding Sportmassage Allround

Examen

Om deel te nemen aan het examen moet u minimaal 18 jaar zijn.
Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

Het theorie examen wordt schriftelijk (m.c.vragen) volgens het modulair/blokken systeem afgenomen. In totaal worden er 3 blokexamen op de opleiding afgenomen.Namelijk: Massage,Anatomie/Fysiologie en Sportverzorging.Vanaf Januari wordt gestart met de module Anatomie/Fysiologie
Voor elke blokexamen moet een voldoende gehaald worden.
Per blok zijn max. 2 herkansingen mogelijk. ( 1e herkansing is gratis) Daarna 25 euro per herkansing.

Praktijkexamen

Om toegelaten te worden voor het praktijkexamen moet u:

  1. een voldoende hebben voor alle blokexamens
  2. een geldig hartreanimatie + AED certificaat bezitten

Het praktisch deel bestaat uit: massagepraktijk, EHBO/LEH en Sportverzorging

Het massagepraktijkexamen wordt op  een zaterdag eind december afgenomen.
Het praktijkexamen EHBO/LEH wordt eind april afgenomen.
Beide examen worden op de opleiding ,onder toezicht van de R.IA.S. afgenomen.

Het Sportverzorging examen wordt landelijk op een  zaterdag in juni  2019 afgenomen.

Het praktijkexamen Sportmassage & Verzorging wordt afgenomen door de R.I.A.S.

Diploma

Bij een positief resultaat wordt er een erkend diploma en licentie uitgereikt.

HERKANSING

Bij herkansing wordt u begeleid tot het eerst komende her examen.  Dit  is gratis  echter het examgeld van 85 euro moet uw wel zelf betalen.

Na het behalen van  uw diploma kunt u lid worden van RIAS en kunt u een muurschild aanvragen als erkend sportmasseur. 

 Aanmelden kunt u doen via de website www.rias.one.RIAS

Extra service van onze opleiding

Massagetafel

Om optimaal te kunnen oefenen, wordt u de mogelijkheid aangeboden om tijdens de cursusduur een koffermodel massagetafel te huren. Huurprijs € 35,00 voor 3 maanden. Indien u liever een eigen massagetafel wilt kopen, kunt u dit ,tegen een redelijke korting, via de opleiding aanschaffen.

 

 

Aanmelden