Opleiding

Sportmassage Allround

Klassiekemassage en Anatomie

 OPEN DAG Zondag 10 juni  van 13.00 -15.00 uur

Wat houdt de cursus klassieke massage met anatomie in ?

     sportmassage

Klassieke massage

De handgrepen en de verklaringstheorieën zijn gebaseerd op de inzichten van de klassieke auteurs. Dit zijn de grondleggers van de "Westerse" massagevormen zoals de handgrepen die de fysiotherapeut gebruikt, de sportmasseur en waaruit de Manuele Lymfedrainage en de Bindweefselmassage zijn ontsproten.

Anatomie legt uit de benaming, de ligging en beweging van de spieren

  • Zo leert u de ligging van de spieren en de namen van deze spieren welke van belang zijn voor een goede massagebehandeling.
  • U leert te voelen waar de spieren zich bevinden in het lichaam.
  • U leert bewegingen te analyseren.

De cursus omvat 25 lessen en is  op MBO niveau 3  ( 15 lessen massage en 10 lessen anatomie)

Dit betekent dat de cursus weliswaar laagdrempelig is maar toch de nodige aandacht vraagt. 

In de eerste 15 massagelessen  heeft 1 maal per week les gedurende 3 uur. Daarna volgt de module anatomie van 1 maal per week van ca 1.5 uur . Dit zijn 10 lessen die start begin januari 2018.

Voor thuis komt daar,gemiddeld, 1 uur studeren per dag bij. 

Omdat het een vrij korte cursus is kunt u geen lessen missen en is een serieuze benadering noodzakelijk om te kunnen slagen voor het erkende diploma. 

Thuis oefenen is van belang. Vaak wordt deze cursus onderschat omdat er op dit gebied veel korte cursussen zijn van wisselend niveau.

 Inhoud

Theorie
1. kennis van anatomie
2. verklaringstheorieën
3. anamnese (indicatie en contra-indicatie)

Praktijk
1. handgrepen der klassieke massage
2. sederende massage
3. stimulerende massage

Werkterrein

Cursisten die het diploma behaald hebben werken in sauna's, beautyfarms, kuuroorden, hotels, recratieoorden, cruiseschepen of starten een eigen praktijk waarin zijn cliënten ontvangen. Het diploma wordt erkend door de  RIAS.

Cursus informatie

Cursusdagen :  Maandag of woensdagavond
Cursustijden: 19.00 - 22.00 uur sept t/m dec. vanaf jan. van 19.00- 20.30 uur
Cursusduur: 6 maanden :  10 -12 sept  2018  t/m begin april 2019.
Aanvang cursus:  10 en 12 sept 2018
Cursusgeld: € 645,00 *(cursusboek,massageolie ,diploma en examengeld
* Bij inschrijving op de open dagen/avond 5% korting 

Het cursusboek en massageolie wordt uw eigendom


Examen

Aan het eind van de cursus wordt u getoetst d.m.v. een theorie examen(multiple choice) gevolgd door een praktische eindtoets voor de massage.. Indien u voor beide onderdelen geslaagd bent ontvangt u het diploma. Om deel te nemen aan het examen, moet u minimaal 80% van de lessen gevolgd hebben. De toetsen voor de lessen anatomie wordt d.m.v. 3 blokexamens gedaan waar u een gemiddeld eindcijfer krijgt.

Na het behalen van het diploma kunt u lid worden van de RIAS en kunt u een muurschild aanvragen als erkend massur. Aanmelden  kunit u doen via de website www.rias.one.

Verder studeren

Na het behalen van het diploma kunt u verder in het opleidingstraject tot het diploma Sportverzorging en Massage. U moet dan eerst de module anatomie/fysiologie en sportverzorging doorlopen. Tezamen met de module Klassieke Massage leidt dit tot het diploma Sportverzorging en massage.