Opleiding

Sportmassage Allround

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

  • Betaling van het cursusgeld / inschrijfgeld dient te geschieden binnen 2 weken na uw inschrijving.
  • Bij termijnbetaling dient de betaling binnen de gestelde termijn betaald te worden. Wanneer de betaling buiten deze termijn gedaan wordt, zal een extra bedrag van € 25,00 in rekening worden gebracht.
  • Bij tussentijds beëindigen van de cursus vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Indien in meerdere termijnen wordt betaald en men tussentijds de cursus wil beëindigen, zullen de resterende termijnen normaal in rekening worden gebracht.
  • In geval van ernstige ziekte of overmacht is het aan Opleiding Sportmassage Allround te beslissen of er eventueel ontheffing voor een deel van het lesgeld kan worden verleend. Opleiding Sportmassage Allround heeft het recht hiertoe bewijsstukken te vragen.
  • Annulering kan alleen schriftelijk en aangetekend, 8 dagen voor aanvang van de cursus gedaan worden. Er wordt dan € 35,00 in rekening gebracht voor gemaakte kosten.
  •  Wanneer de annulering niet binnen 8 dagen voor aanvang van de cursus gedaan wordt, bent u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.


Met de ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden!