Opleiding

Sportmassage Allround

Module Klassieke massage

 OPEN DAG ZATERDAG 7 april van 13.00 - 15.00 uur

5% Korting op deze cursus bij inschrijving op de open dag !

Wat is klassieke massage?

 massage  

De handgrepen en de verklaringstheorieën zijn gebaseerd op de inzichten van de klassieke auteurs. Dit zijn de grondleggers van de "Westerse" massagevormen zoals de handgrepen die de fysiotherapeut gebruikt, de sportmasseur en waaruit de Manuele Lymfedrainage en de Bindweefselmassage zijn ontsproten.

 De cursus omvat 15 lessen en ligt op MBO niveau 3

Dit betekent dat de cursus weliswaar laagdrempelig is maar toch de nodige aandacht vraagt.

U heeft 1 maal per week les gedurende 3 uur.

Voor thuis komt daar,gemiddeld, 1 uur studeren per dag bij.

Omdat het een vrij korte cursus is kunt u geen lessen missen en is een serieuze benadering noodzakelijk om te kunnen slagen voor het erkende diploma.

Thuis oefenen is van belang. Vaak wordt deze cursus onderschat omdat er op dit gebied veel korte cursussen zijn van wisselend niveau.

 Inhoud

Theorie
1. enige kennis van anatomie (laag drempelig)
2. verklaringstheorieën
3. anamnese (indicatie en contra-indicatie)

Praktijk
1. handgrepen der klassieke massage
2. sederende massage
3. stimulerende massage

Werkterrein

Cursisten die het diploma behaald hebben werken in sauna's, beautyfarms, kuuroorden, hotels, recratieoorden, cruiseschepen of starten een eigen praktijk waarin zijn cliënten ontvangen. Het diploma wordt erkend door de  RIAS.

Cursus informatie

Cursusdag :  maandag of woensdag
Cursustijden: 19.00 - 22.00 uur
Cursusduur: 3 maanden : sept  t/m dec.
Aanvang cursus: 10 en 12 sept.2018
Cursusgeld: € 498,00* (cursusboek,massageolie ,diploma en examengeld
* 5 % korting bij inschrijving op de open dagen/avond  bij cursuslokatie in Zaandam

Het cursusboek en massageolie wordt uw eigendom


Examen

Aan het eind van de cursus wordt u getoetst d.m.v. een theorie examen(multiple choice) gevolgd door een praktische eindtoets. Indien u voor beide onderdelen geslaagd bent ontvangt u het diploma. Om deel te nemen aan het examen, moet u minimaal 80% van de lessen gevolgd hebben.

Na het behalen van het diploma kunt u lid worden van de RIAS en kunt u een muurschild aanvragen als erkend massur. Aanmelden  kunit u doen via de website www.rias.one.

Verder studeren

Na het behalen van het diploma kunt u verder in het opleidingstraject tot het diploma Sportverzorging en Massage. U moet dan eerst de module anatomie/fysiologie en sportverzorging doorlopen. Tezamen met de module Klassieke Massage leidt dit tot het diploma Sportverzorging en massage.